Bến xe Bắc Kạn – Lịch trình, SĐT liên hệ, các...

Bến xe Bắc Kạn tuy không có diện tích lớn như những bến xe khác nhưng đây là bến xe trọng điểm của tỉnh,...