Bến xe Bắc Ninh – Địa chỉ, SĐT liên hệ, tuyến...

Bến xe Bắc Ninh là một trong những bến xe hoạt động từ lâu đời. Từ khi có bến xe này xuất hiện, kinh...