Bến xe Cao Bằng – Thông tin bến, hệ thống nhà...

Một trong những bến xe lớn và trọng điểm tại Cao Bằng phải kể đến đó là bến xe Khách Liên. Đây là bến...