Bến xe Hà Giang

Bến xe Hà Giang có tổng số vốn đầu tư lên đến 60 tỷ, được đầu tư bởi công ty Cổ phần An Khang...