Bến xe Vĩnh Niệm – Địa chỉ, SĐT liên hệ, hệ...

Bến xe Vĩnh Niệm được xếp vào danh sách các bến xe hiện đại nhất tại Hải Phòng. Bởi bến xe này đã đạt...