Bến xe Lai Châu

Lai Châu được xem là vùng đất du lịch lý tưởng của người dân Miền Bắc, chính vì thế, Bến xe Lai Châu giải...