Bến xe Lạng Sơn (Các tuyến xe, bảng giá, giờ chạy,...

Bến xe Lạng Sơn còn có tên đầy đủ là bến thành phố Lạng Sơn. Đây là bến xe trung tâm, giúp trung chuyển...