Bến xe Vị Thanh

Đến hôm nay khi chúng ta được về với tỉnh Hậu Giang, một mảnh đất cũng nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều...