Bến xe mới Vĩnh Yên – Địa chỉ, SĐT liên hệ,...

Thành phố Vĩnh Yên là thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Bởi là khu kinh tế trọng điểm và là đầu mối giao thông...